Kirjallisuutta

Ajanhallinnan kirjallisuutta

EHDOTON KLASSIKKO

Allen, David: Getting things done – The art of stress free productivity

David Allen on tällä hetkellä kenties maailman tunnetuin ajanhallinnan ”guru”. Hänen Getting Things Done (GTD) menetelmänsä on saanut paljon tunnettavuutta, kannattajia ja käyttäjiä USA:ssa ja muualla maailmassa. GTD menetelmällä on eräänlainen kulttistatus, ja Davidilla on useita suoranaisia fanitussaitteja.

Puhdasoppisen GTD menetelmän suurin heikkous on omasta mielestäni se, että se ei ota kantaa siihen koska eri asiat pitää tehdä. GTD:n mukaan mentäessä käyttäjällä onkin monta listaa asioista mitä missäkin paikassa tai yhteydessä pitäisi tehdä, mutta tehtävälistat eivät varsinaisesti ota kantaa niiden keskinäiseen priorisointiin tai ajoittamiseen, eli siihen koska mitäkin pitäisi tehdä. Ja koska oikeassa maailmassa kuitenkin valitettavasti on paljon deadlineja, johti tämä ainakin minulla käytännössä siihen, että suuri osa tehtävistä päätyikin tehtävälistojen sijaan kalenteriin. Silloin tehtävälistan ja kalenterin ero hämärtyy. Itse kannatan tehtävälistan ja kalenterin välisen eron ylläpitämistä.Davidin filosofia konkretisoituu vahvasti hänen hahmottamansa prosessin ympärille. Kirjassa oleva prosessi on kuvattu myös tämän sivuston johdanto-osiossa. Prosessi on kieltämättä sopivan geneerinen ja kattava – David ”did it first”.David pitää tärkeänä tehtävien ja asioiden keräämistä eri listoihin, sekä niiden kategorisointia. Tehtävät David ryhmittelee tilanteiden (eng. context) mukaan. Esimerkkejä Davidin kategorioista ovat näin töissäpuhelimen äärellätietokoneen äärelläkotona jne. Toisin sanoen hän suosittelee tehtävien ryhmittelemistä sellaisten paikkojen tai yhteyksien mukaan, missä kuka mitäkin tekee.

Itse koin myös jokaisen tehtävän ja asian kategorisoinnin hieman työlääksi. Asiaa ei helpota se, että David oikeassa elämässä käyttää Palmin mobiililaitteita, jotka tukevat kaikkien järjestelmässä olevien asioiden kategorisointia (kalenterimerkinnät, tehtävät, muistiinpanot jne.). Myös Windows puhelimet tukevat sitä, ja itse käytinkin sellaista. Suomessa kuitenkin realiteetti on se, että Nokian markkinaosuus on yli 80%, ja Nokian puhelimet eivät tue kategorisointia. Siksi oma järjestelmäni ei perustu vahvasti kategorisointiin.

Davidin kirja on silti erittäin lukemisen arvoinen siinä esitettyjen periaatteiden takia. Hänen hahmottama prosessi on geneerisyydestään johtuen myös osa täällä esittämääni järjestelmää. Davidin fokus onkin mielestäni juuri teoriassa. Ajanhallinnan filosofian ja periaatteet hän esittääkin paremmin kuin kukaan muu. Käytännön ratkaisuja löydät sitten kevään mittaan vaikka täältä!

Katso myös: Wikipedian artikkeli GTD:stä


Lisää ajanhallintaa ja siihen liittyviä teemoja käsittelevää kirjallisuutta:

Covey, Stephen R.: The 7 habits of highly effective people

Fiore, Neil: The now habit

Forster, Mark: Do it tomorrow and other secrets of time management

Linenberger, Michael: Total workday control: Using Microsoft Outlook

DeLonzor, Diana: Never be late again

Sydänmaanlakka, Pentti: Älykäs itsensä johtaminen

Dodd, Pamela & Sundheim, Doug: The 25 best time management tools & techniques

Masterson, Michael: Automatic wealth

Blanchard, Ken: Leadership and the one minute manager

Claeson, George S.: The richest man in Babylon

Duncan, Shannon: Present moment awareness

Vakkuri, Kai: Opi tehokkaammin, opi oppimaan

Smith, Hyrum W.: The 10 natual laws of successful time and life management

Campbell, Clark: The one-page project manager

Ruuska, Kai: Projekti hallintaan

Stanley, Thomas & Danko, William: The millionare next door: The surprising secrets of America’s wealthy

Nichol, David & Birchard, Bill: The one minute meditator

Trapani, Gina: Upgrade your life: The lifehacker guide to working smarter, faster, better

McGhe, Sally & Wittry, John: Take back your life! Using Microsoft Office Outlook 2007 to get organized and stay organized